H J Ä L P
och
I N F O R M A T I O N

ALLMÄNT OM FOTOREGISTRET

Målsättning
Kortredigering
Fotografer

H U V U D M E N Y N

STRUKTUR
[ TIDNINGEN ]
[ KUVERT ]
[ ÖVRIGT ]
[ TÄVLINGAR ]
[ MÖTEN/KONF. ]
[ KURSER/LÄGER ]
PERSONER: [A|B|C| . . . |Å|Ä|Ö]
DIVERSE: [A|B|C| . . . |Å|Ä|Ö]

I N S T Ä L L N I N G A R

Webbläsare
Upplösning
Teckenstorlek
Färger
JavaScript
Frames/Rutor
Filmer

F Ö R K O R T N I N G A R

(B), (M), (F), (S), (K), (L)
VM
EM
JEM
OEM
LK
NC
SM
JSM
SM-10m
BSM-10m
EB-SM
EB-SM OT
EB-SM OJ
SC
JSM-5m
RM-5m
USM
Distr-U5m

Ö V R I G T

Upptäckta fel