[ HUVUDMENYN ]
[ BREVMENYN ]
Protest från Gävle MGK angående finalens avhållande

Till början

Copyright © Arne Spångtorp
sidan reviderad 16 november 1999